Bảng báo giá linh kiện

Tên hàng hóa (*) Nhóm hàng hóa  Giá bán (*)
bình đựng dung dịch bình đựng dung dịch 10,000.00
cam sau ip5 Cam sau 80,000.00
cam sau ip5s Cam sau 60,000.00
cam sau ip6 Cam sau 60,000.00
cam sau ip6p Cam sau 120,000.00
cam sau ip6s Cam sau 180,000.00
cam sau ip6sp Cam sau 320,000.00
cam sau ip7 Cam sau 450,000.00
cam sau ip7p Cam sau 1,500,000.00
cam sau ip8 Cam sau 900,000.00
cam sau ip8p Cam sau 1,100,000.00
cam sau ipx Cam sau 800,000.00
cam sau ipxsmax Cam sau 1,300,000.00
cam trước ip5 Cam trước 35,000.00
cam trước ip5s Cam trước 35,000.00
cam trước ip6 Cam trước 50,000.00
cam trước ip6p Cam trước 60,000.00
cam trước ip6s Cam trước 55,000.00
cam trước ip6sp Cam trước 90,000.00
cam trước ip7 Cam trước 170,000.00
cam trước ip7p Cam trước 280,000.00
cam trước ip8 Cam trước 250,000.00
cam trước ip8p Cam trước 300,000.00
cam trước ipx Cam trước 250,000.00
dây nguồn ip5 Dây nguồn 35,000.00
dây nguồn ip5s Dây nguồn 35,000.00
dây nguồn ip6 Dây nguồn 35,000.00
dây nguồn ip6p Dây nguồn 35,000.00
dây nguồn ip6s Dây nguồn 50,000.00
dây nguồn ip6sp Dây nguồn 50,000.00
dây nguồn ip7 Dây nguồn 60,000.00
dây nguồn ip7p Dây nguồn 85,000.00
dây nguồn ip8 Dây nguồn 70,000.00
dây nguồn ip8p Dây nguồn 110,000.00
dây nguồn ipx Dây nguồn 130,000.00
dây rút chì dây rút chì 45,000.00
đuôi sạc ip5 Đuôi sạc 35,000.00
đuôi sạc ip5s Đuôi sạc 35,000.00
đuôi sạc ip6 Đuôi sạc 50,000.00
đuôi sạc ip6p Đuôi sạc 65,000.00
đuôi sạc ip6sp Đuôi sạc 50,000.00
đuôi sạc ip6sp Đuôi sạc 75,000.00
đuôi sạc ip7 Đuôi sạc 130,000.00
đuôi sạc ip7p Đuôi sạc 150,000.00
đuôi sạc ip8 Đuôi sạc 230,000.00
đuôi sạc ip8p Đuôi sạc 220,000.00
đuôi sạc ipx Đuôi sạc 180,000.00
keo ip6 ,ip6s, ip7 keo 5,000.00
keo ip6p, ip6sp, ip7p, ip8p keo 6,000.00
keo ipx, ipxs keo 10,000.00
keo ipxsmax keo 12,000.00
keo samsung keo 15,000.00
khăn lau khăn 70,000.00
kiếng ip6 đen kiếng 33,000.00
kiếng ip6 trắng kiếng 33,000.00
kiếng ip6p đen kiếng 38,000.00
kiếng ip6p trắng kiếng 38,000.00
kiếng ip6s đen kiếng 38,000.00
kiếng ip6s trắng kiếng 38,000.00
kiếng ip6sp đen (đen) kiếng 44,000.00
kiếng ip6sp trắng kiếng 44,000.00
kiếng ip7 đen (đen) kiếng 44,000.00
kiếng ip7 trắng (trắng) kiếng 44,000.00
kiếng ip7p (trắng) kiếng 45,000.00
kiếng ip7p đen (đen) kiếng 45,000.00
kiếng ip8 đen (đen) kiếng 45,000.00
kiếng ip8 đen (trắng) kiếng 45,000.00
kiếng ip8 trắng (trắng) kiếng 45,000.00
kiéng ip8p đen (đen) kiếng 48,000.00
kiếng ip8p trắng (trắng) kiếng 48,000.00
kiếng ipx kiếng 100,000.00
kiếng ipxsmax kiếng 105,000.00
kiếng lưng ip8 Kiếng lưng 65,000.00
kiếng lưng ip8p Kiếng lưng 75,000.00
kiếng lưng ipx Kiếng lưng 75,000.00
kiếng lưng ipxs Kiếng lưng 80,000.00
kiếng lưng ipxsmax Kiếng lưng 80,000.00
kiếng S8p kiếng 140,000.00
lưỡi dao cam (cam) lưỡi dao 1,200.00
màn hình 5 bk Màn hình 205,000.00
màn hình 7 ép kiếng Màn hình 600,000.00
màn hình 7p DTP Màn hình 1,100,000.00
màn hình 7p ép kiếng Màn hình 900,000.00
màn hình 7plus Màn hình 1,300,000.00
màn hình ip5 ép kiếng Màn hình 280,000.00
màn hình ip5s bể kiếng Màn hình 160,000.00
màn hình ip5s ép kiếng Màn hình 260,000.00
màn hình ip6 Màn hình 300,000.00
màn hình ip6plus Màn hình 650,000.00
màn hình ip6s Màn hình 500,000.00
màn hình ip6s bể kiếng Màn hình 320,000.00
màn hình ip6s ép kiếng Màn hình 420,000.00
màn hình ip6sp Màn hình 750,000.00
màn hình ip6sp trầy Màn hình 700,000.00
màn hình ip7 bể kiếng Màn hình 420,000.00
màn hình ip8 bk Màn hình 700,000.00
màn hình ipx Màn hình 4,900,000.00
màn hình ipX JK Màn hình 2,500,000.00
mũi hàn RIKER cong mũi hàn 45,000.00
nhíp thẳng nhíp 50,000.00
nhựa thông nhựa thông 70,000.00
phản quang ip6 Phản quang 55,000.00
phản quang ip6p Phản quang 60,000.00
phản quang ip6s Phản quang 70,000.00
phản quang ip6sp Phản quang 80,000.00
phản quang ip7 Phản quang 100,000.00
phản quang ip7p Phản quang 100,000.00
phản quang ip8p Phản quang 120,000.00
phản quang ipad air 2 Phản quang 245,000.00
pin ip5 Pin 110,000.00
pin ip5s Pin 110,000.00
pin ip6 Pin 125,000.00
pin ip6p Pin 150,000.00
pin ip6s Pin 130,000.00
pin ip7 Pin 155,000.00
pin ip7p Pin 160,000.00
pin ip8p Pin 230,000.00
pin ipx Pin 350,000.00
pin ipxsmax zin Pin 450,000.00
ron ipx Ron 60,000.00
ron ipxs Ron 70,000.00
ron kháng nước ip6s, ip7 Ron 15,000.00
ron kháng nước ip7p, ip8p Ron 15,000.00
ron kháng nước ipx, ipxs Ron 18,000.00
ron kháng nước ipxsmax Ron 18,000.00
ron xsmax Ron 90,000.00
siu main ip7, ip7p Main 30,000.00
siu main ip8,ip8p Main 25,000.00
siu main ipx Main 25,000.00
siu main ipxsmax Main 30,000.00
tua vít tua vít 30,000.00
Read More